Breng de digitale transformatie in uw eigen bedrijf met het CRM-systeem en geïntegreerde marketingfuncties.

Digitale transformatie is alomtegenwoordig. Bedrijven van alle soorten en maten kunnen profiteren van het gebruik van bedrijfssoftware om hun eigen bedrijfsprocessen in het digitale tijdperk te brengen. Alleen zo kunnen bedrijven op de lange termijn voldoen aan de hoge innovatiedruk en de steeds hogere klantverwachtingen. In het volgende willen we daarom de rol van CRM-software in digitale transformatie nader bekijken en in het bijzonder laten zien wat deze systemen kunnen doen op het gebied van marketing. Eerst moet echter eerst de volgende vraag beantwoord worden: Wat is een CRM-systeem eigenlijk?

CRM-systeem: een definitie

“CRM” staat voor Customer Relationship Management; aan Duits klantrelatiebeheer of klantenservice. Enerzijds is dit de centrale oriëntatie van een bedrijf op de eigen klanten. Aan de andere kant gaat dit echter ook gepaard met het systematisch inrichten van alle klantrelatieprocessen. Dit is mogelijk met behulp van CRM-software. Het stelt bedrijven in staat om alle klantrelatieprocessen digitaal in kaart te brengen. Binnen de CRM-software kunnen deze vervolgens zowel geoptimaliseerd als geautomatiseerd worden. De CRM-software bestrijkt verschillende toepassingsgebieden. Deze omvatten: verkoop, marketing, klantenservice, contactbeheer, callcenter, rapportage, projectbeheer en workflowbeheer.

Voordelen van CRM-software

De holistische oriëntatie van de CRM-software verbetert de samenwerking tussen afdelingen. Een CRM-software kan ook fungeren als een interface naar de klant, wat een uitwisseling in twee richtingen mogelijk maakt. Daarnaast kunnen bedrijven nog steeds profiteren van een operationele en een analytische component. Op operationeel niveau worden meestal softwaregebaseerde automatiseringen gebruikt. Deze ontlasten het personeel, dat op zijn beurt kan overgaan tot meer gerichte taken. Op analytisch niveau zijn CRM-systemen zoals Cegeka in staat om grote bergen gegevens systematisch te evalueren. Trends kunnen bijvoorbeeld in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Analysefuncties dragen ook bij aan een voltooiing van het eigen klantbeeld.

Digitalisering met CRM

Op deze manier dragen CRM-systemen bij aan het holistisch inbrengen van digitalisering in uw eigen bedrijf. Om dit in individuele gevallen mogelijk te maken, moet er echter voor worden gezorgd dat de software ook alle specifieke CRM-processen van het betreffende bedrijf in kaart kan brengen. Omdat deze van bedrijf tot bedrijf verschillen, moeten bedrijven altijd in detail omgaan met hun eigen vereisten als onderdeel van een acuut softwareproject. Deze moeten dan op papier worden gezet in de vorm van een eisenspecificatie. Dit dient vervolgens als een belangrijke basis voor besluitvorming later in het CRM-project: zowel voor het bedrijf als voor potentiële softwareleveranciers.

CRM Marketing: Enkele belangrijke functies

Voor veel bedrijven speelt marketing een belangrijke rol. Dit kan ook worden toegepast op de vereisten voor CRM-software. Maar welke specifieke functies kan CRM-marketing omvatten?

Veel CRM-systemen hebben de volgende marketingfuncties:

  • Campagne management,
  • Mailcampagnes,
  • Loyaliteitsprogramma’s,
  • Huisstijlbeheer,
  • Evenementenbeheer,
  • Dynamische inhoud,
  • Cross Channel Marketing en
  • Marketing automation.

Marketing automations helpen bijvoorbeeld om het personeel te ontlasten en zoveel mogelijk klanten zo gericht mogelijk aan te spreken. Niet elk bedrijf profiteert echter noodzakelijkerwijs van het gebruik van al deze functies. Zoals eerder beschreven is het belangrijker dat er een functieportfolio wordt geselecteerd waarmee alle CRM-processen kunnen worden afgedekt.