Een arbodienst biedt ondersteuning bij veel werkgerelateerde problemen en incidenten. Denk aan het inventariseren van risico’s, het geven van ondersteuning bij ziekteverzuim, het beperken van risico’s en helpen bij re-integratie. Onder andere middels mobiliteitsbeleid en preventief beleid.
Met een goede arbodienst als partner heeft u minder problematiek op de werkvloer. Dit is voordelig voor zowel de werkgever als de werknemer. In iedere stad zijn vaak meerdere goede arbodiensten te vinden. U kunt altijd kijken welke bij u past op grond van gevoerd beleid.

Mobiliteitsbeleid
Veel arbodiensten passen mobiliteitsbeleid toe. Mobiliteit heeft te maken komen met in beweging komen. Dit kan zowel intern of extern. Het doel is vaak om te kijken of werknemers bereid en in staat zijn te willen veranderen van werkgever of functie. Het kan dus interne mobiliteit zijn (binnen het bedrijf zelf) of externe mobiliteit (een nieuwe werkgever zoeken). Dergelijk beleid kan worden toegepast wanneer een werknemer niet meer goed functioneert. Voordat ontslag volgt, zal een arbodienst in samenwerking met de werknemer en de werkgever mobiliteit onderzoeken. Wanneer mobiliteitsbeleid wordt toegepast, is het dus eigenlijk al te laat. Preventief beleid gaat bijvoorbeeld meer om het voorkomen van situaties waarin werknemers niet meer goed functioneren.

Preventief beleid
Arbodiensten kunnen onderzoeken welke risico’s bijdragen aan het ziekteverzuim in een bedrijf. Vervolgens kunnen zij hier een beleidsplan voor opstellen. Dit kan geschetst worden aan de hand van een eenvoudig voorbeeld:
Burn outs liggen tegenwoordig om de hoek. Veel werknemers ervaren enorme stress en krijgen daardoor serieuze stressklachten. Met een burn out zijn de werknemers maandenlang uitgeschakeld. Hoe kan dit voorkomen worden? Arbodiensten zullen nu bijvoorbeeld de focus leggen op stressmanagement. Samen met de werkgever en de werknemer gaan ze kijken of er risicofactoren aanwezig zijn in een bedrijf. Er wordt vaak goede communicatie gestart zodat een werknemer zich gehoord voelt. Er worden vaak ook trainingen gegeven om stress beter aan te kunnen. Preventief beleid is een zeer effectieve tactiek voor het voorkomen van onder andere ziekteverzuim!